ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

Author:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 7 II 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 7 II 2021 r. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31 I 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31 I 2021 r.   Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ZWYKŁA 24 I 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ZWYKŁA 24 I 2021 r.     W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc „ ( por. J 15, 5 – 9 ). Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA 17 I 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA 17 I 2021 r. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa i w łączności z Nim modlimy się o rychłe zjednoczenie tych, którzy w Chrystusa wierzą. Jezus Chrystus domaga się od swoich uczniów wzajemnej miłości: „To jest moje […]

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa” (1). Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną […]

s3

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO 10 I 2021 RP

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO 10 I 2021 RP   Wspominając dzisiaj Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Warto przypomnieć sobie i przemyśleć: – datę i […]

Ogłoszenia świąteczne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 3 I 2021 RP

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 3 I 2021 RP W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI A.D. 1 I 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI A.D. 1 I 2021     Dzisiaj w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi kończy się oktawa Bożego Narodzenia. Pod Jej opieką wchodzimy w Nowy Rok Pański 2021. Dziękujemy Bogu za przyjście na świat Chrystusa. Mogło się to dokonać dzięki „fiat” Maryi, przez którą […]

KOLĘDA 2020 / 2021

KOLĘDA 2020 / 2021 W tym roku nie będzie kolędy w znanej nam formie, i nie będziemy odwiedzać parafian jak to było dotychczas. Jednak, aby wesprzeć  duchowo wszystkich Parafian w nadchodzącym nowym roku i w trudnym czasie – po świętach zapraszamy do świątyni przedstawicieli rodzin z poszczególnych ulic naszej parafii. […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 27 XII 2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 27 XII 2020 r.     Dzisiejsza niedziela jest świętem Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech postawa nazaretańskiej Rodziny motywuje nas do troski o świętość naszych rodzin, gdyż one są Kościołem domowym. „Ojcowskim sercem „ – „Patris corde” – taki tytuł nosi […]