ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 III 2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6 III 2022 r.

 1. W tegoroczną pierwszą niedzielę Wielkiego Postu warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby dobre owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszym ofiarujmy za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają oraz za pokój na świecie.
 2. W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszej świątyni, wraz z Chrystusem i Jego bolejącą Matką, przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedzielę rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali. Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w zlaicyzowanym świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu – znaku Zbawienia. Niech ten Krzyż przypomni światu, zwłaszcza wrogom Kościoła, iż największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża.
 3. Droga Krzyżowa w piątek
  – o godz.16:30 dla dzieci i młodzieży
  – po Mszy Świętej o godz. 8:00 i 17:00 dla wszystkich parafian i wiernych.
  Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym w niedzielę o g.16:15.
 4. We wtorek 8 III 2022 r. , obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 5. W czwartek 10 III 2022 r. przypada całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. Adorację rozpoczniemy Mszą św. o godz. 8:00, a zakończymy nabożeństwem o godz. 16:00.
 6. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w III Niedzielę Wielkiego Postu od 19 III – 23.III.2022 r.
 7. Nowenna do MBNP w środę o godz. 17:00, a Koronka do Miłosierdzia Bożego w czwartek o godz. 17:00.
 8. Spotkanie z rodzicami
  III A SP nr 12 – 7 III 2022 r. poniedziałek g.17:45
  III B SP nr 12 – 7 III 2022 r. poniedziałek g.17:45
  III C SP nr 12 – 7 III 2022 r. poniedziałek  g.17:45
 9. Spotkanie z rodzicami
  III A SP nr 61 – 10 III 2022 r. – czwartek – godz.17:45
  III B SP nr 61 – 10 III 2022 r. – czwartek – godz.17:45
 10. Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do innych szkół SP 30 i KSP – 10 III 2022 r. – czwartek  –  o godz. 17:45
 11. Spotkanie z rodzicami dzieci Klasy II SP
  – Klasa II SP nr 12 w poniedziałek 4 IV 2022 r. o godz. 17:45
  – Klasa II SP nr 61 w czwartek 7 IV 2022 r. godz. 17:45
 12. Spotkanie z uczniami VIII klasy SP w sobotę12 III 2022 r. o godz. 9:00 w Kościele:
 13. Spotkanie z uczniami VII klasy SP 12 III 2022 r. w sobotę o godz. 9:30 w Kościele:
 14. Spotkanie z uczniami I klasy szkoły ponadpodstawowej w sobotę 12 III 2022 r. o godz. 10:00 w Kościele:
 15. Spotkanie z rodzicami uczniów I Klasy szkoły ponadpodstawowej w poniedziałek 14 III 2022 r. o godz. 17:45 w Kościele.
 16. Ks. Robert i grupa Apostolska Duch Pański organizuje w sobotę 2 IV 2022 r. wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Górki Klasztornej. Zbiórka przy Kościele o godz. 11:45, wyjazd o godz. 12:00, powrót o godz. 19:30 . Koszt 30 zł. Zapisy po Mszy św. w salce katechetycznej.
 17. Rozpoczął się czas spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Karteczki do spowiedzi można odbierać w biurze parafialnym po Mszy Świętej.
 18. Ofiary zbierane w przyszłą niedzielę zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne w naszej Parafii. .
 19. Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się na wielkopostna akcję trzeźwości. Kościół wzywa do szczególnej, indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji.
 20. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a przez nas nienaprawione. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet najlżejszego, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w gorzkich żalach oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
 21. Pamiętajmy o zmarłych parafianach w naszej modlitwie, zamawianych Mszach Świętych i polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu…