ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

Z Jezusem Chrystusem zawsze łączy nas Chrzest Święty

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (Mt 28,19)
 

Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół, i stajemy się uczestnikami Jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w Słowie.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1213

 

 

 

Przez Chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego wspólnotę.

Chrzest jest pierwszym Sakramentem Nowego Przymierza i bramą do życia wiecznego. Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Chrystusa jest on niezbędny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polania wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych oraz narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, wyznawcą Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Chrzest odciska na duszy niezatarte duchowe znamię, „charakter”, który konsekruje ochrzczonego do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji „charakteru”, chrzest nie może być powtórzony.

 

TERMIN SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

1. W naszej parafii sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz.14:00 (w miesiącach lipiec-sierpień o godz.12:00)

2. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.

3. Rodzice – jeśli nie mają przeszkód kanonicznych i rodzice chrzestni są zobowiązani do udziału w katechezie chrzcielnej oraz do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania. Katecheza chrzcielna odbywa się w piątek przed niedzielą Chrztu, po Mszy Św. o godz.17:00 w salce katechetycznej.

4. Rodzice i chrzestni zgłaszają się do kancelarii 10 min. przed Mszą Św., podczas której ma się odbyć Chrzest, aby przedstawić zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.

5. Gdyby Chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym poinformować Ks. Proboszcza.

 

DOKUMENTY

 

Zgłaszając chrzest swojego dziecka, rodzice przynoszą do kancelarii – w godzinach jej urzędowania – następujące dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka z USC (oryginał)
2. Dane rodziców dziecka:
• imiona rodziców, w tym nazwisko panieńskie matki
• daty urodzenia rodziców
• adres zamieszkania
• dokument kościelny zawarcia Sakramentu Małżeństwa (ewentualnie zaświadczenie z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego)
• dokumenty tożsamości rodziców
3. Dane rodziców chrzestnych dziecka:
• imiona i nazwisko
• daty urodzenia
• adres zamieszkania
• chrzestni mieszkający poza naszą parafią dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie stwierdzające, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą zostać rodzicami chrzestnymi.

 

RODZICE CHRZESTNI

 

1. Rodzice chrzestni mają towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

2. Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu Św., Eucharystii i Bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła, np. w związkach niesakramentalnych lub nie mające nic wspólnego z życiem Kościoła.

3. Chrzestni przygotowują dla dziecka:

• świecę – symbolizuje Chrystusa – Światłość świata. Świecę chrzcielną zapala się od świecy paschalnej, która stoi przy ołtarzu podczas świąt Wielkanocnych jako znak Zmartwychwstałego Chrystusa. Świeca chrzcielna przypomina nam, że światło Chrystusa weszło w życie dziecka, a jej płomień symbolizuje płomień wiary, który będzie płonął w życiu dziecka.

• białą szatę – ta szata przypomina czasy, kiedy to w pierwszych wiekach, chrześcijanie po chrzcie nakładali nowe odzienie. Jest znakiem niewinności i nowego życia zmartwychwstania.