ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

Namaszczenie Chorych

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone
(Ja 5,14-15)

 

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów, cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa przysparzali dobra Ludowi Bożemu.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994 s.356

 

Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie, również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994 s.363

 

Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk. Przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Ojca ma szczególne znaczenie i wagę. Zgodnie ze słowami Pana, Eucharystia jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Jako sakrament Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, jest on sakramentem przejścia ze śmierci do życia, przejścia z tego świata do Ojca.

Katechizm Kościoła Katolickiego , Pallottinum 1994 s.362

 

Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

a. zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła,

b. umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości,

c. przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez Sakrament Pokuty
powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu,

d. przygotowanie do przejścia do życia wiecznego.

 

Sakrament chorych powinni przyjąć:

• Chorzy w trakcie trwania poważnej choroby. Udziela się go również przed zabiegiem operacyjnym.
• Osoby w podeszłym wieku
• Chore dzieci mogą przyjąć sakrament chorych, kiedy posiadają choćby ogólną świadomość dokonujących się czynności.
• Chorym nieprzytomnym udziela się tego sakramentu, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że będąc świadomi, prosiliby o udzielenie tegoż sakramentu.
• Jeśli nastąpiła śmierć biologiczna, Sakramentu Chorych nie udziela się.

 

Posługa sakramentalna chorych:

 

• pierwszy piątek miesiąca od g.9:00

• w każdym innym czasie w nagłych wypadkach – na wezwanie

 

Msze Św. z udzieleniem Sakramentu Chorych:

 

• 11 lutego – wspomnienie MB z Lourdes – Światowy Dzień Chorych

• 12 września – wspomnienie Imienia NMP

• NMP MATKI KOŚCIOŁA – ODPUST PARAFIALNY

 

Przygotowując się na przyjęcie kapłana w domu należy przygotować:

• stół nakryty białym obrusem

• krzyż i świece

• szklankę wody i łyżeczkę

• sól i kawałek chleba

• watę

• Podczas sprawowania Sakramentu Chorych domownicy, sąsiedzi i znajomi gromadzą się przy chorych i wspierają go wspólną modlitwą.