ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

Author:

_DSC0190

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11 IV 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKANOCNA NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11 IV 2021 r. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonuje nas o tym, że Bóg jest Miłością. Napełnieni paschalną radością mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać Miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 5 IV 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 5 IV 2021 r. Dzisiaj drugi dzień świąt i drugi dzień w oktawie Wielkanocy – Wielkanocny Poniedziałek. Liturgiczny okres Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania Ducha Świętego – Zielonych Świąt. Ten pierwszy tydzień Wielkanocy, a zwłaszcza jego pierwszy dzień, ma bardzo uroczysty charakter. W ten sposób […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 IV 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 IV 2021 r. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy – Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus Żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie rozpacz i miłość tam, gdzie nienawiść. Niech radość […]

Krzyż

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  NIEDZIELA PALMOWA 28 III 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  NIEDZIELA PALMOWA 28 III 2021 r. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Na progu Wielkiego Tygodnia prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, aby przeżyć […]

Krzyż

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 III 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 III 2021 r. Piąta Niedziela Wielkiego Postu przynagla nas do skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnim jest sercem wielkodusznym. Msza św. dzisiaj o 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 14:00 i 17:00. Możliwość […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 III 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 III 2021 r. Od dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Zaproszenie do udziału w rekolekcjach kieruje Chrystus do każdego z nas upominając: ”Cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł”. Weźmy w nich udział i uczyńmy wszystko, […]

Koronowarius

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 III 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 III 2021 r. To już połowa Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, społecznego i rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże Miłosierdzie. Pomagają w tym praktyki […]

Koronowarius

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 II 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 II 2021 r. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za […]

Koronowarius

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 II 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 II 2021 r. W tegoroczną pierwszą niedzielę Wielkiego Postu warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: ”Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju dla wszystkich ludzi”. […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 II 2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 II 2021 r. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, […]