ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 III 2023 r

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

5 III 2023 r.

1. W Wielkim Poście wpatrzeni w Jezusa Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie – z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymajmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu wszystkie grzechy i brak pokory.

2. W środę 8 III 2023 r. , obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

3. W piątek 10 III 2023 r. przypada całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. Adorację rozpoczniemy Mszą św. o godz. 8:00, a zakończymy nabożeństwem o godz. 16:00. Ofiarujmy swój czas, aby adorować Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.

4. Nowenna do MBNP w środę o godz.17:00, natomiast Koronka do Miłosierdzia Bożego w czwartek o godz.17:00.

Nabożeństwo różańcowe w środę o godz. 16:30.

5. Droga Krzyżowa w piątek:

– o g.16:30 dla dzieci i młodzieży

– po Mszy Świętej o g. 8:00 i 17:00 dla wszystkich parafian i wiernych.

6. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o g.16:15. Wszystkich zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach.

7. Rozpoczął się czas spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Spowiedź św. w naszej Parafii 20 min. przed każdą Mszą św.

8. Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w naszej Parafii w IV Niedzielę Wielkiego Postu od 18 III –22 III 2023 r.

9. Ofiary zbierane dzisiaj do skarbonki za ławkami przeznaczone są na cele misyjne. Tą cegiełką na ten cel nich będzie dla nas Droga Krzyżowa z Przykazaniami Kościelnymi.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej szczególnie Przewodnika Katolickiego…

11. Spotkanie z rodzicami dzieci Klasy III SP

– Klasa III SP nr 12 w poniedziałek 6 III 2023 r. o godz. 17:45

– Klasa III SP nr 61 i SP nr 30 w czwartek 9 III 2023 r. godz. 17:45 w Kościele.

12. Spotkanie z rodzicami uczniów I Klasy szkoły ponadpodstawowej w czwartek 16 III 2023 r. o godz. 17:45 w Kościele.