ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI A.D. 1 I 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

A.D. 1 I 2021

 

 

 1. Dzisiaj w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi kończy się oktawa Bożego Narodzenia. Pod Jej opieką wchodzimy w Nowy Rok Pański 2021. Dziękujemy Bogu za przyjście na świat Chrystusa. Mogło się to dokonać dzięki „fiat” Maryi, przez którą spełniła się obietnica Odkupienia dana całej ludzkości.  Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
 2. Z inicjatywy papieża Pawła VI cały świat chrześcijański w szczególny sposób modli się dzisiaj o pokój na świecie. Wszyscy zechciejmy włączyć się w tę modlitwę Kościoła, modląc się o pokój w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i wszędzie tam, gdzie jest on zagrożony.
 3. Śpiewanie kolęd przy żłóbku po Mszy świętej o godz. 10.30
 4. Jutro I Sobota miesiąca.
  I Sobota miesiąca poświęcona jest Niepokalanemu Sercu NMP
  o godz. 7:50 – śpiewamy Godzinki do MB
  o godz. 8:00 Msza św., a po Mszy św. spotkanie z Matkami i Ojcami Różańcowymi.
 5. Rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską czyli kolędę. Przeżyjmy to jako akt religijny, a to spotkanie niech nas ubogaci. W tym roku nie będzie kolędy w znanej nam formie, i nie będziemy odwiedzać parafian jak to było dotychczas. Jednak, aby wesprzeć duchowo wszystkich Parafian w nadchodzącym nowym roku i w trudnym czasie – zapraszamy do świątyni przedstawicieli rodzin z poszczególnych ulic naszej parafii. Będzie Msza św. w intencji o Boże błogosławieństwo, bezpieczeństwo, potrzebne łaski i  opiekę patronki naszej Parafii NMP Matki Kościoła na cały 2021 rok, za mieszkańców i ich rodziny zamieszkujących na danej ulicy. Po Mszy Św. spotkanie i rozmowa w świątyni oczywiście wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Program Mszy Św. z modlitwą za rodziny naszej Parafii został umieszczony na stronie internetowej naszej parafii, oraz w gablocie.
 6. W związku z zagrożeniem epidemicznym i nowymi obostrzeniami od soboty 7 XI 2020 r. liczba uczestników zgromadzenia w kościele może być 1 osoba na 15 m2 czyli w naszym kościele 50 osób. W czasie Mszy św. obowiązkowo mamy założone maseczki. Prosimy o wyrozumiałość i roztropność.
 7. Każda Msza św. z naszego Kościoła jest transmitowana na stronie internetowej naszej parafii.
  Natomiast Komunię św. poza Mszą św. udzielamy w niedziele o godz. 9:30, 11:00, 12:30.
  Można korzystać z możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę przy zachowaniu niezbędnych warunków: ręce wyciągnięte przed siebie w taki sposób, by lewa dłoń była położona na prawej. Po położeniu Hostii przez kapłana na rękę, bierzemy ją palcami prawej ręki i wkładamy do ust przy księdzu. Dopiero potem odchodzimy.