ul. Jaskółcza 39 85-308 Bydgoszcz

52 373 43 33 matkakosciola@op.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12 IV 2020 r.

  1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy – Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus Żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie rozpacz i miłość tam, gdzie nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego Pana. Ponieśmy ją w świat, w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w Niebie.
  2. Jako ludzie wierzący składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność Zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
  3. Dzisiaj Msza św. o godz. 9:00, 10:30, 12:00, 14:00. Nie będzie Mszy św. o godz. 17:00.
    Komunię św. udzielimy także poza Mszą św. przy Kaplicy Adoracji o godz. 8:00, 10:00, 12:00, 14:00.
  4. Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Msze Święte wg porządku niedzielnego. Tradycyjnie tego dnia
    w naszych kościołach wspieramy modlitwą i ofiarami KUL.