Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
NIEDZIELA MISYJNA
22 X 2017 r.
1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Misyjną. Przez cały tydzień swoją myśl kierujemy ku misjom i ludziom, którzy na różnych kontynentach głoszą Ewangelię. Są wśród nich coraz liczniej Polacy, nie tylko kapłani i siostry zakonne, ale także ludzie świeccy. Misjonarze potrzebują naszego wsparcia zarówno duchowego i materialnego.
2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Kierujemy to przypomnienie zwłaszcza do tych, którzy w tym miesiącu może jeszcze nie wzięli do rąk różańca. Uczyńmy to i módlmy się z różańcem w dłoni przeniknięci wiarą w przemożne orędownictwo Królowej Różańca Świętego, danej naszemu narodowi „ku pomocy i obronie”.
Nabożeństwa różańcowe dla dzieci w poniedziałek, wtorek i czwartek o g.16:30, dla wszystkich parafian codziennie o g.17:30, a w sobotę i niedzielę o g.16:30.
3. W sobotę 28 X 2017 r. w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. Warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.
4. Zbliża się miesiąc modlitw za zmarłych. Pośród wielu starań
o wystrój grobów naszych bliskich pamiętajmy, że pomocą dla nich jest Msza Święta, modlitwa, Komunia Święta i odpusty ofiarowane w ich intencjach. Kartki do wymienianek są wyłożone na stoliku obok gazet. Prosimy o czytelne wypełnianie wymienianek i składanie ich w biurze parafialnym po każdej Mszy Świętej.
5. 1.XI.2017 r. procesja żałobna na cmentarzu przy ul. Kossaka o godz. 15:00, na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej o godz. 13:00, a na cmentarzu przy ul. Wiślanej o godz.12:00.
6. W piątek 27 X 2017 zapraszamy na Spotkanie Kręgu Biblijnego. W tym roku rozważać będziemy Księgę Rodzaju.
8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Przewodnika Katolickiego…
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
15 X 2017 r.
1. Składamy serdeczne podziękowanie parafianom i wiernym za modlitewne włączenie się w Dzień Papieski i za złożone ofiary na stypendia dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.
2. W poniedziałek 16 X 2017 r. przypada XXXIX rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Dziękujemy Bogu za wieloletnia posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.
3. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Kierujemy to przypomnienie zwłaszcza do tych, którzy w tym miesiącu może jeszcze nie wzięli do rąk różańca. Uczyńmy to i módlmy się z różańcem w dłoni przeniknięci wiarą w przemożne orędownictwo Królowej Różańca Świętego, danej naszemu narodowi „ku pomocy i obronie”.
Nabożeństwa różańcowe dla dzieci w poniedziałek, środę i piątek o g.16:30, dla wszystkich parafian codziennie o g.17:30, a w sobotę i niedzielę o g.16:30.
4. W czwartek 19 X 2017 r. przypada liturgiczne wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, a zarazem XXXIII rocznica jego męczeńskiej śmierci. Nabożeństwo różańcowe oparte na rozważaniach bł. Ks. Jerzego Popiełuszki ofiarujmy w intencji Kościoła i Ojczyzny.
5. W przyszłą niedzielę 22 X 2017 r. przypada XXXIX rocznica inauguracji pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła II, a zarazem będziemy przeżywać liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
O godz. 16:30 nabożeństwo różańcowe ofiarujmy przez wstawiennictwo św. Jan Pawła II w intencji Kościoła, Ojczyzny i Parafii.
6. Spotkanie z uczniami klasy II Gimnazjum odbędzie się w sobotę 21 X 2017 r. o godz. 9:00 w Kościele.
7. Zbliża się miesiąc modlitw za zmarłych. Pośród wielu starań
o wystrój grobów naszych bliskich pamiętajmy, że pomocą dla nich jest Msza Święta, modlitwa, Komunia Święta i odpusty ofiarowane w ich intencjach. Kartki do wymienianek są wyłożone na stoliku obok gazet. Prosimy o czytelne wypełnianie wymienianek i składanie ich w biurze parafialnym po każdej Mszy Świętej.
8. 1.XI.2017 r. procesja żałobna na cmentarzu przy ul. Kossaka o godz. 15:00, na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej o godz. 13:00, a na cmentarzu przy ul. Wiślanej o godz.12:00.
9. W naszym parafialnym Caritasie w każdy poniedziałek od 9:00 – 10:00 można odbierać odzież dla rodzin najbardziej potrzebujących.
10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Przewodnika Katolickiego…