Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
13 V 2018 r.

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus opuszcza ziemię, wraca do Nieba, aby nam przygotować miejsce. Jego odejście jest konieczne, gdyż ześle Ducha Św. Chrystus odchodząc do Nieba pozostaje z nami w Eucharystii, byśmy trwali przy Nim i mogli kiedyś połączyć się z Nim na wieki w Niebie.
2. Dzisiaj na Mszy Świętej o g.10:00 dzieci z SP nr 12 przy
ul. Kcyńskiej przystąpią w sposób uroczysty do I Komunii Świętej. Nabożeństwo majowe dla dzieci I komunijnych i wszystkich parafian dzisiaj wyjątkowo o godz.15:00
3. Przez cały tydzień tzw. „Biały tydzień” dzieci I komunijne będą uczestniczyły z rodzicami we Mszy Świętej i nabożeństwie majowym o g.17:00.
4. Nabożeństwa majowe od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej o g.17:00, a w sobotę o g.16:30.
5. Dzisiaj 13 V 2018 r. obchodzimy wspomnienie MB Fatimskiej. 13 V 1917 r. MB objawiła się trojgu portugalskim dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Prosiła o modlitwę i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju na świecie – o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
Nabożeństwo Fatimskie dzisiaj o godz. 18:00.
6. W przyszłą niedzielę 20 V 2018 r. o godz. 10:00 dzieci ze SP nr 61 przy ulicy Kruczej przystąpią do I Komunii Świętej.
Dzieci zbiorą się przed Kościołem o godz. 9:45, a następnie będą procesyjnie wprowadzone do Kościoła.
Spowiedź św. dla dzieci w sobotę 19 V 2018 r. o godz. 9:00, natomiast dla rodziców i gości bezpośrednio po spowiedzi św. dzieci.
7. W niedzielę 27 V.2018 roku na Mszy Świętej o g.10:30, dzieci klas IV będą obchodzić I rocznicę pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.
Spotkanie z uczniami klas IV we wtorek 15 V 2018 r. o godz. 16:30 w Kościele
8. Odpust ku czci NMP Matki Kościoła – patronki naszej Parafii przypada w poniedziałek 21 V.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
6 V 2018 r.

1. Wielkanocne niedziele zwracają naszą uwagę na postać Maryi. Jest Ona najpewniejszą przewodniczką do Nieba. Uczymy się od Niej wiary, która nie wymaga tego, aby biec do grobu Chrystusa, gdyż daje posłuch Jego słowom o zmartwychwstaniu.
2. W środę 8 maja obchodzimy Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski.
Święty Stanisław – jak Chrystus Dobry Pasterz – oddał życie za swoje owce. Będziemy prosić Św. Stanisława o wstawiennictwo, o nowe i gorliwe powołania na polskiej ziemi.
3. W przyszłą niedzielę 13 V 2018 r. o g.10:00 – dzieci ze SP nr 12 przy ul. Kcyńskiej przystąpią do I Komunii Świętej.
Dzieci zbiorą się przed Kościołem o godz. 9:45, a następnie będą procesyjnie wprowadzone do Kościoła.
Spowiedź Święta dla dzieci w sobotę 12 V 2018 r.
o g. 9:00, natomiast dla rodziców i gości bezpośrednio po spowiedzi św. dzieci.
4. Nabożeństwo majowe od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 17:00, a w sobotę i niedziele o godz. 16:30. Zachęcamy do licznego udziału w tym nabożeństwie.
5. Zachęcamy do nabywania czasopism religijnych: Przewodnika Katolickiego…
6. Program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na lata 2017-2019 zorientowany będzie na Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, a jego hasłem będą słowa zaczerpnięte z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania: „Duch, który umacnia miłość…” W pierwszym roku tego dwuletniego cyklu, który został zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” odkrywać będziemy Osobę Ducha Świętego oraz Jego dary, a także znaczenie i skutki Sakramentu bierzmowania.
W związku z tym od grudnia do czerwca (raz w miesiącu) J.E. Ks. Biskup Jan Tyrawa głosić będzie katechezy na temat 7 darów Ducha Świętego. Pierwsze spotkanie na temat „Daru Pobożności” odbędzie się 8 maja (wtorek) o godz. 18.30 w Katedrze Bydgoskiej.