Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21 IV 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

21 IV 2019 r.

 

 

 1. Dzisiaj z głęboką wiarą powtarzamy – Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus Żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ostatnie słowo należy do Niego. Ponieśmy Jego światło wszędzie tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie rozpacz i miłość tam, gdzie nienawiść. Niech radość paschalna sprawi, że staniemy się świadkami Zmartwychwstałego Pana. Ponieśmy ją w świat, w naszą codzienność, aby dotarła do każdego ludzkiego serca. Niech będzie zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym w Niebie.
 2. Jako ludzie wierzący składamy sobie życzenia, aby wiara w obecność Zmartwychwstałego Jezusa pośród nas przenikała nasze życie w każdym jego wymiarze, zwłaszcza społecznym
  i narodowym. Ciągle jest to nam bardzo potrzebne, kiedy współczesność domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
  Dzisiaj Msza św. o godz. 9:00, 10:30, 12:00, 14:00.
  Nie będzie Mszy św. o godz. 17:00.
 3. Jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek. Msze Święte wg porządku niedzielnego. Tradycyjnie tego dnia
  w naszych kościołach wspieramy modlitwą i ofiarami KUL.
 4. W ramach świątecznego wypoczynku, pamiętajmy także
  o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego Zmartwychwstaniu.
 5. Składamy serdeczne podziękowanie za zrobione palmy, złożone kwiaty do Grobu Pańskiego i pomoc w przygotowaniu wystroju naszej Świątyni.