Menu Zamknij

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IX NIEDZIELA ZWYKŁA 3 V 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IX NIEDZIELA ZWYKŁA
3 V 2018 r.

1. Przeżywamy oktawę Uroczystości Bożego Ciała. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego w Eucharystii, aby i w naszym życiu mogły objawiać się potrzebne dzisiejszemu światu cuda Bożej łaski, chociażby: cud zabiegania o sprawy Boże bardziej niż o dobra tego świata, cud bezinteresownego dzielenia się zwykłą ludzką dobrocią.
2. Codziennie do czwartku Msza Święta o g.17:00 w połączeniu
z czerwcowym nabożeństwem i procesją eucharystyczną.
W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała, a po procesji poświęcenie wianków.
3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Parafianom
i wiernym za czynny udział w procesji Bożego Ciała.
Słowa szczególnego uznania i podziękowania kierujemy do rodzin, które pięknie przygotowały ołtarze dla Jezusa Eucharystycznego.
Również dziękujemy Matkom i Ojcom Różańcowym, Czcicielom NSPJ, dziewczynkom sypiącym kwiaty, dzieciom
I-komunijnym, Paniom które opiekowały się dziećmi, Panom niosącym baldachim i prowadzącym kapłana w czasie procesji, lektorom, ministrantom, Policji za czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem procesji i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
w różnej formie przyczynili się do uświetnienia całej Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

4. W piątek 8 VI 2018 r. przypada Uroczystość NSPJ. To serce jest źródłem miłosierdzia dla człowieka i świata. Podczas Mszy Świętej o g.17:00 i procesji Eucharystycznej będziemy prosić by Jezus uczynił nasze serca według swego serca. Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje post.
5. W niedziele 10 VI 2018 r. o godz. 12:00 Ks. Prałat dr Bronisław Kaczmarek Wikariusz Generalny Diecezji bydgoskiej – Proboszcz parafii pw. św. Trójcy w Bydgoszczy będzie obchodził 45 lat posługi kapłańskiej. Pamiętajmy o Jubilacie w naszej modlitwie.
6. Spotkanie z uczniami VII klasy SP w sobotę 9 VI 2018 r. o godz. 9:00 w Kościele.
7. Program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na lata 2017 – 2019 zorientowany będzie na Trzeciej Osobie Trójcy Świętej, a jego hasłem będą słowa zaczerpnięte z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania: „Duch, który umacnia miłość…” W pierwszym roku tego dwuletniego cyklu, który został zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” odkrywać będziemy Osobę Ducha Świętego oraz Jego dary, a także znaczenie i skutki Sakramentu bierzmowania. W związku z tym od grudnia do czerwca (raz w miesiącu) J.E. Ks. Biskup Jan Tyrawa głosi katechezy na temat 7 darów Ducha Świętego. Ostatnie spotkanie na temat „Daru Bojaźni Bożej” odbędzie się 12 czerwca (wtorek) o godz. 18.30 w Katedrze Bydgoskiej.