Menu Zamknij

VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 20 V 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
20 V 2018 r.

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha św. W swoim codziennym życiu dawajmy świadectwo naszej wiary, bo Duch św. umacnia w nas to słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo.
Dzisiaj na Mszy Świętej o g.10:00 dzieci z SP nr 61 przy
ul. Kruczej przystąpią w sposób uroczysty do I Komunii Świętej. Nabożeństwo majowe dla dzieci I komunijnych i wszystkich parafian wyjątkowo dzisiaj o godz.15:00
2. Przez cały tydzień tzw. „Biały tydzień” dzieci I komunijne będą uczestniczyły z rodzicami we Mszy Świętej i nabożeństwie majowym o g.17:00.
3. Nabożeństwa majowe od poniedziałku do piątku po Mszy Świętej o g.17:00, a w sobotę o g.16:30.
4. W poniedziałek 21 V 2018 r. – drugi dzień Zielonych Świąt – obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła – patronki naszej Parafii. Msze św. o godz. 8:00, a o godz. 10:00 dla chorych i starszych Parafian wraz z udzieleniem Sakramentu Chorych. Suma Odpustowa o godz.18:00, którą sprawować będzie i Słowo Boże wygłosi Kanclerz Kurii Bydgoskiej Ks. Prałat Grzegorz Nowak.
5. W czwartek 24 V 2018 r. Ks. Kanonik Alfred Lugiert będzie obchodził 51 r. święceń kapłańskich. Pamiętajmy o Ks. Kanoniku Alfredzie w swoich modlitwach.
6. W piątek 25 V 2018 r. obchodzimy wspomnienie św. Magdaleny Zofii Barat – patronki dzieci i młodzieży uczącej się oraz rodzin – której relikwiarz jest w naszej Parafii. Po Mszy św. o godz. 8:00 i 17:00 modlitwy do św. Magdaleny Zofii i uczcimy jej relikwie.
7. W sobotę 26 V 2018 r. obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które powołał już do siebie.
8. W sobotę 26 V 2018 r. Ks. Michał Borowski będzie obchodził 6 rocznicę święceń kapłańskich,
9. W sobotę 26 V 2018 r. na Mszy św. o godz. 10:00 w Katedrze Bydgoskiej Ks. Bp Jan Tyrawa udzieli święceń Kapłańskich Diakonowi Stanisławowi Gajkowi i Diakonowi Marcinowi Szusterowi. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Diakonów.
10. W przyszłą niedzielę 27 V 2018 r. na Mszy Św. o godz. 10:30, dzieci klas IV SP będą obchodzić I rocznicę pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. Spotkanie z dziećmi IV klasy SP we wtorek 22 V 2018 r. po Mszy św. o godz. 17:00
11. Również w przyszłą niedzielę 27 V 2018 r. na Mszy św. o godz. 14:00 będziemy obchodzili Parafialna I rocznicę Chrztu św. Serdecznie zapraszamy rodziców i rodziców chrzestnych na wspólną modlitwę wypraszając u Boga przez wstawiennictwo NMP Matki Kościoła naszej Patronki potrzebne łaski dla naszych rodzin.