Menu Zamknij

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5 III 2017 r.

 

 1. W tegoroczną pierwszą niedzielę Wielkiego Postu warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: ”Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby dobre owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszym ofiarujmy za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają oraz za pokój na świecie.
 2. W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu niech pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w naszej świątyni, wraz z Chrystusem i Jego bolejącą Matką, przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedzielę rozpamiętujemy Mękę Pańską podczas Gorzkich Żali.
  Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w zlaicyzowanym świecie pokazać, że mocno trwamy przy Chrystusowym Krzyżu – znaku Zbawienia. Niech ten Krzyż przypomni światu, zwłaszcza wrogom Kościoła, iż największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża.
 3. Droga Krzyżowa w piątek
  – o godz.16:30 dla dzieci
  – po Mszy Świętej o godz. 17:00 dla dorosłych i młodzieży.
  Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym w niedzielę o g.17:30.
 4. W piątek 10 III 2017 r. przypada całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. Adorację rozpoczniemy Mszą św. o godz. 8:00, a zakończymy nabożeństwem o godz. 16:00.
 5. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się
  w IV Niedzielę Wielkiego Postu od 26 III – 29.III.2017 r.
  Nauki rekolekcyjne będzie prowadził Ks. Dyrektor dr hab. Mirosław Gogolik.
 6. Nowenna do MBNP w środę o godz. 17:00, a Koronka do Miłosierdzia Bożego w czwartek o godz. 17:00.
 7. Spotkanie z uczniami II klasy Gimnazjum 11 III 2017 r. o godz. 9:00 w Kościele:
 8. Spotkanie z uczniami I klasy Gimnazjum 11 III 2017 r. o godz. 10:00 w Kościele:
 9. Rozpoczął się czas spowiedzi i Komunii Świętej Wielkanocnej. Karteczki do spowiedzi można odbierać w biurze parafialnym po Mszy Świętej.
  Prosimy Parafian, którzy odprawiają spowiedź świętą wielkanocną poza parafią, aby karteczki od spowiedzi oddawali w naszym kościele podczas przyjmowania Komunii Świętej.
 10. Z większą odwagą i radykalniej otwórzmy się na wielkopostna akcję trzeźwości. Kościół wzywa do szczególnej, indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji.
 11. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a przez nas nienaprawione. Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet najlżejszego, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w gorzkich żalach oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
 12. W środę, 8 III 2017 r. , obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele
  i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.